Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται?

Η ακρωμιοκλειδική είναι μία από τις επιμέρους αρθρώσεις που συναποτελούν τη σύνθετη άρθρωση του ώμου. Είναι στην ουσία η μοναδική σύνδεση της κλείδας με την ωμοπλάτη, καθώς το ακρώμιο αποτελεί οστικό τμήμα της τελευταίας. Βρίσκεται στην άνω και πρόσθια πλευρά του ώμου και πραγματοποιεί ελάχιστο εύρος κινήσεων.

Το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής είναι πάντα αποτέλεσμα κάποιας κάκωσης στην περιοχή. Ο τραυματισμός πρέπει μάλιστα, κατά κανόνα, να είναι αρκετά υψηλής ενέργειας για να προκαλέσει εξάρθρημα. Παρατηρείται λοιπόν συχνά σε πτώσεις από ύψος, τροχαία ατυχήματα, αλλά και υψηλής ενέργειας αθλητικές κακώσεις.

 

Ανατομία

Η ακρωμιοκλειδική είναι σημαντικό τμήμα της άρθρωσης του ώμου καθώς προσδίδει σταθερότητα και συνιστά στην πραγματικότητα μέρος του υπομόχλιου για πληθώρα κινήσεων του ώμου. Αποτελείται από την άρθρωση του περιφερικού τμήματος της κλείδας με το ακρώμιο και περιβάλλεται από ισχυρό αρθρικό θύλακο, ο οποίος περιλαμβάνει τους ακρωμιοκλειδικούς συνδέσμους. Η άρθρωση ωστόσο σταθεροποιείται περαιτέρω από δύο ισχυρούς συνδέσμους οι οποίοι συγκρατούν την καθ’ ύψος θέση της κλείδας. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι μεταξύ της κορακοειδούς απόφυσης της ωμοπλάτης και της κλείδας και ονομάζονται

  • Κωνοειδής και
  • Τραπεζοειδής

Η ακεραιότητα αυτών των συνδέσμων είναι πολύ σημαντική και καθορίζει ουσιαστικά και τη βαρύτητα του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής.

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής – Σταδιοποίηση

Έτσι λοιπόν, το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής κατηγοριοποιείται περαιτέρω σε 6 στάδια βαρύτητας. Η σταδιοποίησή του είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς καθορίζει την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση. Ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει το στάδιο είναι η ρήξη ή όχι των κορακοκλειδικών συνδέσμων, του κωνοειδή και του τραπεζοειδή. Όταν λοιπόν αυτοί οι σύνδεσμοι «σχίζονται», η κλείδα προβάλλει προς τα πάνω και το εξάρθρημα κατηγοριοποιείται ως τουλάχιστον 3ου βαθμού.

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής  – Συμπτώματα

Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής συνοδεύεται από έντονο πόνο, καθώς πρόκειται άλλωστε για τραυματισμό υψηλής ενέργειας. Το άλλο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η προβολή της κλείδας προς τα άνω και το ψηλαφητό εξόγκωμα στον άνω μέρος του ώμου, το οποίο μάλιστα με λίγη πίεση υποχωρεί εν μέρει. Επίσης, εμφανίζεται αδυναμία απαγωγής του ώμου, η οποία επανέρχεται στις ήπιες περιπτώσεις μετά από μερικές ημέρες.

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής  – Αντιμετώπιση

  • Η αντιμετώπιση είναι συντηρητική μέχρι και το στάδιο ΙΙΙ.

Περιλαμβάνει ξεκούραση και ανάρτηση του άνω άκρου για λίγες ημέρες έως εβδομάδες. Στη συνέχεια ενθαρρύνεται προοδευτική κίνηση και ασκήσεις ενδυνάμωσης του ώμου.

  • Όταν διαταράσσονται ο τραπεζοειδής και ο κωνοειδής σύνδεσμος ωστόσο, συνιστάται η χειρουργική αντιμετώπιση.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής. Σημαντικό στοιχείο των περισσότερων αποτελεί η ανακατασκευή των κορακοκλειδικών συνδέσμων, καθώς αυτοί είναι που συγκρατούν την κλείδα από την προς τα άνω μετανάστευσή της. Συνεπώς καθιστούν εφικτή την ανάταξη της ακρωμιοκλειδικής και τη διατήρησή της. Η αποκατάσταση της άρθρωσης είναι σημαντική, ώστε να επανέλθει η φυσιολογική κίνηση του ώμου και, ιδίως, για να διατηρηθεί η ισχύς της απαγωγής του ώμου.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξατομικεύεται και εξαρτάται από την τεχνική ανακατασκευής και τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς.

 

Ο Δρ. Χρήστος Βώττης, Ειδικός Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κατέχει μεταξύ άλλων Εξειδίκευση στη χειρουργική χειρός και άνω άκρου. Επικοινωνήστε μαζί του για επίλυση οποιασδήποτε απορίας και προτάσεις βέλτιστης αντιμετώπισης του τραυματισμού του ώμου σας.