Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

Τι σημαίνει και πώς γίνεται; Είναι καλύτερη;

Η αρθροπλαστική του ισχίου αποτελεί κατά κοινή ομολογία την πιο επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση του 21ου αιώνα. Παρ’ όλ’ αυτά, τα τελευταία 10 χρόνια μια ήδη επιτυχημένη τεχνική έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιεί ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου ασθενή.

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια διατίθεται η δυνατότητα χρήσης ρομποτικής υποβοήθησης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η προσθήκη αυτή υπόσχεται:

  • Ταχύτερη αποκατάσταση για τους ασθενείς
  • Μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας της χειρουργικής επέμβασης
  • Ακρίβεια και χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών.

Τι όμως από τα παραπάνω είναι όντως αλήθεια?

Πράγματι η προσθήκη ρομποτικής υποβοήθησης στην αρθροπλαστική του ισχίου αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη. Η χρήση του ρομποτικού βραχίονα κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να βοηθήσει, ειδικά τον λιγότερο έμπειρο χειρουργό, στο να τοποθετήσει τις προθέσεις με πιο ακριβή προσανατολισμό. Μπορεί λοιπόν να αυξήσει τα ποσοστά ευχαρίστησης των ασθενών καθώς και να μειώσει τα ποσοστά επιπλοκών που σχετίζονται με την λανθασμένη τοποθέτηση των υλικών.

Ωστόσο, το ρομπότ δεν πραγματοποιεί το χειρουργείο. Ο ρομποτικός βραχίονας ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από το χειρουργό και κατευθύνεται από αυτόν. Επίσης, παρά το ότι βοηθά στην ακρίβεια τοποθέτησης των υλικών, δε βοηθά στη γρηγορότερη αποκατάσταση του ασθενή καθώς δεν επηρεάζει καθόλου τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτή, όπως το μέγεθος του χειρουργικού τραύματος, την ποσότητα και ποιότητα του πόνου καθώς και την ενσωμάτωση του υλικού από το οστό.

Τέλος, απαιτεί στις περισσότερες περιπτώσεις τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας προεγχειρητικά, ενώ η διαδικασία οριοθέτησης που απαιτείται διεγχειρητικά μπορεί να μεγαλώσει τη διάρκεια της επέμβασης.

Ρομποτική ισχίου

Συμπερασματικά, η προσθήκη του ρομποτικού βραχίονα στις αρθροπλαστικές του ισχίου είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία διαθέτει μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων. Παρόλα αυτά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα επαναστατική αλλαγή στη χειρουργική του ισχίου.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός που θα επιλέξετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων του ισχίου, πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίστασης και να προτείνει λύσεις, σύμφωνα με αυτά.

Ο Ορθοπεδικός χειρουργός Δρ. Χρήστος Βώττης διαθέτει απόλυτη εξειδίκευση και ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα της επανορθωτικής Χειρουργικής γόνατος & ισχίου. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ορθοπεδικό πρόβλημα στην περιοχή του ισχίου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του και να ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.