πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση;

Αρθροπλαστική του ισχίου: Πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση?

Οι εξελίξεις γύρω από την αρθροπλαστική του ισχίου τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει στο προσκήνιο νέες ή παλιότερες, αλλά αισθητά βελτιωμένες χειρουργικές προσπελάσεις. Στόχο τους είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση της αποκατάστασης των ασθενών. Οι προσπελάσεις αυτές στην πραγματικότητα αποτελούν διαφορετικούς δρόμους για να φτάσει ο χειρουργός στην άρθρωση.

Ποιος δρόμος είναι καλύτερος?

Όλες οι διαθέσιμες προσπελάσεις έχουν θετικά και αρνητικά, καμία εξ’ αυτών όμως δεν υπερέχει σημαντικά έναντι της άλλης.

  • Η πρόσθια προσπέλαση ελάχιστης επεμβατικότητας (π.χ. AMIS) γίνεται με το ασθενή σε ύπτια θέση, με μικρή τομή στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου και, κάποιες φορές με τη χρήση ειδικής διεγχειρητικής έλξης για το κάτω άκρο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στους περισσότερους, αν όχι όλους τους ασθενείς.
  • Η οπίσθια προσπέλαση ελάχιστης επεμβατικότητας (π.χ. MIS posterior, PATH, SUPERPATH, superior) γίνεται με το ασθενή σε πλαγία θέση χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Οι οπίσθιες προσπελάσεις ελάχιστης επεμβατικότητας αποτελούν στην ουσία προϊόν εξέλιξης των παραδοσιακών τεχνικών. Η προσπέλαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως. Είναι μάλιστα η πλέον κατάλληλη για αναθεωρήσεις, καθώς είναι δυνατή η επέκτασή της εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Πιθανότητα επιπλοκών των δύο τύπων προσπέλασης

προσπελάσεις

Ως προς τις επιπλοκές, η πρόσθια προσπέλαση εμπεριέχει κίνδυνο βλάβης στο έξω μηροδερματικό νεύρο (lateral femoral cutaneous nerve) που θα επιφέρει μούδιασμα στην πρόσθια έξω επιφάνεια του μηρού. Σε πρόσφατες έγκυρες πολυκεντρικές μελέτες φαίνεται να έχει οριακά μεγαλύτερα ποσοστά ταχύτερης χαλάρωσης των υλικών. Η οπίσθια προσπέλαση εξάλλου, παρουσιάζει ποσοστό εξαρθρήματος του ισχίου μετεγχειρητικά, το οποίο ωστόσο είναι μικρότερο του 1%.

Κριτήρια επιλογής προσπέλασης

Συμπερασματικά, η καλύτερη προσπέλαση είναι αυτή με την οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένος κάθε χειρουργός. Είναι σημαντικό ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι η ευκολία και η ταχύτητα της μετεγχειρητικής αποκατάστασης δεν εξαρτάται σχεδόν καθόλου από το «μονοπάτι» που θα χρησιμοποιήσει ο χειρουργός για να προσεγγίσει την άρθρωση, δηλαδή τη χειρουργική προσπέλαση.

Όποια μέθοδος και αν κριθεί καταλληλότερη, η εξειδίκευση του χειρουργού που θα εκτελέσει τη χειρουργική διαδικασία είναι εκείνη που εν τέλει θα διατελέσει το σημαντικότερο ρόλο στην επέμβαση. Επιλέξτε κάποιον Ορθοπεδικό Χειρουργό με μακρά ενασχόληση συγκεκριμένα στον τομέα της αρθροπλαστικής ισχίου και συζητήστε μαζί του τις δυνατές επιλογές.

Ο Δρ. Χρήστος Βώττης έχει εξειδικευτεί στην επανορθωτική χειρουργική ισχίου & γόνατος στο πρότυπο νοσοκομείο ορθοπεδικών παθήσεων της Νέας Υόρκης Hospital for Special Surgery (HSS). Επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί του και πραγματοποιήστε ένα διαγνωστικό ραντεβού για μία εκ του σύνεγγυς αξιολόγηση της κατάστασης και προτάσεις βέλτιστης αντιμετώπισης.