Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος  ή  Trigger finger είναι μια από τις συχνότερες παθήσεις του χεριού. Μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες με τη συχνότητα να αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 40 ετών. Σημαντικό ρόλο παίζει η καθημερινή χρήση του χεριού. Πρόκειται για μια πάθηση που εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους που εκτελούν συχνά στην καθημερινότητά τους λεπτές κινήσεις του χεριού με τα δάκτυλα (π.χ. πληκτρολόγηση).

Ανατομία

Κάθε δάχτυλο του χεριού μας ελέγχεται κατά την κάμψη του από δύο καμπτήρες τένοντες, τον επιπολής και τον εν τω βάθει. Οι τένοντες αυτοί διέρχονται μέσα από ένα κανάλι το οποίο σχηματίζεται από το έλυτρό τους και μερικούς ινώδεις δακτυλίους (μικροσκοπικές αψίδες), που ονομάζονται pulleys. Τα pulleys μάλιστα ανάλογα με τη θέση τους έχουν μια συγκεκριμένη ονομασία.

Παθολογία

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος δημιουργείται όταν το Α1 pulley, το οποίο βρίσκεται περίπου στο ύψος της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης (λίγο πριν τη βάση του δακτύλου), για κάποιο λόγο παχαίνει. Η πάχυνση του Α1 pulley δημιουργεί στένωση στο κανάλι από το οποίο διέρχονται οι καμπτήρες τένοντες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι τένοντες κατά τη διαδρομής τους εντός του καναλιού, να μπλοκάρουν και τελικά να διέρχονται απότομα προκαλώντας αυτό το αίσθημα σκανδάλης κατά την έκταση του δακτύλου.

 

Συμπτώματα

Το αρχικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο σημείο του Α1 pulley ή και πιο διάχυτα κατά τη διαδρομή των καμπτήρων τενόντων. Στο στάδιο αυτό, εάν υπάρξει, η ενόχληση είναι συνήθως ήπια και διαλάθει της προσοχής. Μετέπειτα, εμφανίζεται το χαρακτηριστικό φαινόμενο της εκτίναξης του δακτύλου δίκην σκανδάλης κατά την έκταση. Σε απώτερα στάδια το pulley ενδέχεται να παχύνει τόσο, ώστε να μην επιτρέπει πλέον τη διέλευση των τενόντων. Σε αυτή την περίπτωση το δάκτυλο κολλάει και παραμένει συνεχώς σε μερική κάμψη με την ενεργητική και παθητική έκταση να είναι αδύνατες.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται πολύ εύκολα με το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εξέταση, καθώς η εκτίναξη του δακτύλου είναι πολύ χαρακτηριστική. Στην περίπτωση του αντίχειρα ωστόσο, τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγότερο χαρακτηριστικά, με τον πόνο να κυριαρχεί και την εκτίναξη να ην είναι εμφανής.

Αντιμετώπιση

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος αντιμετωπίζεται χειρουργικά.
Υπό τοπική αναισθησία πραγματοποιείται μια πολύ μικρή τομή επί του Α1 pulley και αυτό διανοίγεται προσεκτικά ώστε να απελευθερωθούν οι καμπτήρες τένοντες. Η ομαλή κίνηση του δακτύλου επανέρχεται την ίδια στιγμή. Άμεσα μετεγχειρητικά εμφανίζεται κατά κανόνα ήπιος πόνος για 1 – 2 ημέρες και οίδημα στην περιοχή, το οποίο μπορεί να μείνει για μερικές εβδομάδες. Ενθαρρύνονται οι κινήσεις των δακτύλων από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα μετά από 2 – 3 ημέρες.
Σε μερικές περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο η χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι εφικτή, προτείνεται η έγχυση κορτιζόνης στο A1 pulley με αρκετά καλά αποτελέσματα, πολύ σπάνια αποτελεί όμως οριστική λύση.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Δρ. Χρήστος Βώττης είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική χειρός & άνω άκρου. Επικοινωνήστε μαζί του και ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με την αντιμετώπισης, τα αίτια και τα συμπτώματα του εκτινασσόμενου δάκτυλου.